Ako zistiť kto mi spôsobil nehodu

  • Vyhľadajte si poisťovateľa podľa ŠPZ
  • Čo ak vinník nehody nemá uzavreté poistenie
  • Overenie platnosti údajov z poistnej zmluvy

Ak ste v situácii, že viete ŠPZ vozidla, ktoré vám spôsobilo nehodu a potrebujete si napr. zistiť, či má uzatvorenú poistnú zmluvu, využite nasledovný jednoduchý formulár, do ktorého stačí zadať ŠPZ automobilu, ktorý hľadáte. Môže sa stať, že vozidlo so zadaným evidenčným číslom nemá uzatvorené zákonné poistenie. V takomto prípade sa musíte obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá má na starosti tieto prípady. Formulár využite aj na jednoduché overenie platnosti PZP po tom, čo ste uzavreli online poistenie na vaše vozidlo a chcete sa uistiť, či je ku vašemu vozidlu naozaj evidované PZP.

Taktiež môžete využiť druhý formulár, ktorý slúži na overenie platnosti údajov uvedených v poistnej zmluve, nájdete ho na tomto odkaze Overenie údajov o vozidle z poistnej zmluvy.

zdroj: skp.sk