Biela karta

  • Čo je Biela karta
  • Kedy ju potrebujete
  • Čo obsahuje Biela karta
  • Kedy dostanete Bielu kartu

Biela karta je vaším dokladom o uzavretí povinného zmluvného poistenia, slúži ako potvrdenie, že máte zákonnú poistku uzavretú napríklad v prípade, keď vás zastaví dopravná kontrola na území SR. Vtedy sa preukazujete bielou kartou, ktorú preto nezabúdajte mať vždy vo vašom vozidle, v opačnom prípade môžete dostať pokutu.
Obsahom bielej karty sú osobné údaje o držiteľovi vozidla, prípadne firemné údaje ak ide o právnickú osobu alebo živnostníka, ďalej musí obsahovať základné údaje o aute (typ vozidla, model, značka, výrobné číslo vozidla (VIN), EČV, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, informáciu o období platnosti PZP a tiež informáciu o poisťovni, ktorá vydala bielu kartu).

Bielu kartu spoločne so zelenou kartou posiela poisťovňa poštou (samozrejme podmienkou je zaplatenie prvého poistného na účet poisťovne), spravidla do 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Kým vám príde biela karta, je možné používať dočasnú bielu kartu, ktorú vám poisťovňa vystaví po uzavretí povinného zmluvného poistenia.

Biela karta sa vystavuje na celú poistnú dobu platnosti PZP zmluvy alebo na jedno poistné obdobie (zvyčajne 1 rok). Po zániku PZP musíte bielu kartu spoločne so zelenou kartou vrátiť poisťovni.

Biela karta – vzor

Biela karta PZP