Prečo je potrebné mať uzavreté PZP

  • PZP je povinné zo zákona
  • Pri nehode ste zodpovedný za škody
  • PZP poskytuje poistné krytie
  • Uzavrite PZP u nás

Hlavným dôvodom, prečo musíte mať uzatvorené PZP zodpovednosti vozidla je fakt, že povinnosť uzatvorenia tohto poistenia je stanovená zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení. Zákonnú povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie má každé motorové vozidlo a prípojné vozidlo s evidenčným číslom a ďalšie špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách (priemyselné a poľnohospodárske stroje).

PZP zodpovednosti vozidla, ako napovedá názov, vám zaručí, že škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky budú mať poistné krytie, čo je veľmi dôležité, keďže tieto náklady sa často môžu vyšplhať do pomerne vysokých súm, ktoré v prípade, že PZP nemáte uzatvorené, budú od vás vymáhané súdnou cestou a exekúciami. PZP je preto dôležité predovšetkých ako finančná zodpovednosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Čo keď nemám uzatvorené PZP?

Po prvé porušujete zákon, preto môžete byť pokutovaný podľa platných zákonov a sadzobníkov pokút. Táto pokuta môže dosahovať maximálnu výšku 3320 €.

Vyššie náklady vám však môžu vzniknúť ak ste vinníkom dopravnej nehody s následnými vysokými škodami, ktoré od vás budú vymáhané, keďže máte právnu zodpovednosť za vzniknuté škody.