Spôsobil som nehodu

 • Pri poistnej udalosti ste vinníkom
 • Ako postupovať pri poistnej udalosti
 • Tlačivá pre nahlasovanie poistnej udalosti
 • Ako sa prepláca škoda

Čo robiť v prípade, keď spôsobíte dopravnú nehodu. Prečítajte si niekoľko dôležitých rád a tipov, ktoré by ste mali mať v prípade nastania dopravnej nehody stále na pamäti.

 1. Ako prvé sa vždy sa presvedčte, či sú účastníci dopravnej nehody zdravotne v poriadku. V opačnom prípade okamžite volajte na linku Záchrannej služby 155 resp. volať môžete aj na číslo 112  a prípadne poskytnite prvú pomoc. Ak si to situácia vyžaduje volajte aj požiarnu a záchrannú službu na linke 150.

  Dôležité čísla: Záchranná služba – 155, Polícia – 158, Požiarna a záchranná služba – 150, Integrovaný záchranný systém – 112

 2. Ak odhadovaná škoda spôsobená na majetku presahuje 3990 €, niekto bol zranený alebo sa s ostatnými účastníkmi dopravnej nehody neviete dohodnúť na tom, kto bol vinníkom nehody, volajte políciu. Rovnako zavolajte policajtov aj v prípade, keď máte podozrenie, že je niektorý z účastníkov dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu.
 3. Poškodeným je občan SR:

  Spolu s ďalšími účastníkmi nehody vyplňte správu o nehode. Je to štandardizovaný formulár s medzinárodným formátom (máte povinnosť toto tlačivo mať vo vozidle). Vyplňte dôsledne všetky časti formulára, ktoré sa vás týkajú, viac si prečítajte v článku: Správa o nehode PZP. Vypĺňate ho v slovenskom jazyku. Potom nechajte zvyšok tlačiva vyplniť poškodeného účastníka dopravnej nehody. Tlačivo podpíšte a kópiu nechajte poškodenej strane ako potvrdenie. Originál musíte ako vinník doručiť do vašej poisťovne do 15 dní.

 4. Poškodeným je cudzinec:

  Dajte mu na vyplnenie jednu z priložených jazykových verzií tlačiva Správa o nehode. Po podpísaní si opäť nechávate originál vyplneného tlačiva, ktorý v tomto prípade stačí doručiť do poisťovne do 30 dní. Poškodený dostáva kópiu tlačiva.

Kontakty pre nahlasovanie škôd resp. poistnej udalosti


Allianz – Slovenská poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

- zo Slovenska: 0800 122 222

- zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Online formulár a materiály pre nahlasovanie poistnej udalosti:

Spôsobil som nehodu – Allianz


AXA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  AXA linka: +421 2 2929 2929

Online sledovanie likvidácie poistnej udalosti:

Spôsobil som nehodu – AXA


ČSOB poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

0850 311 312 (Telekom)

0912 611 612 (Telekom mobil)

0906 330 330 (Orange)

Všetko potrebné pre nahlasovanie poistnej udalosti na vozidle v ČSOB poisťovni:

Spôsobil som nehodu – ČSOB


Generali Slovensko poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

zo SR: 0850 111 117

zo zahraničia: +421 2 58 27 66 66

Postup a podrobné informácie pre nahlasovane poistnej udalosti v Generali Slovensko poisťovni:

Spôsobil som nehodu – Generali


Groupama poisťovňa

Kontakty pre nahlasovanie poistnej udalosti

Call Centrum: +421 2 208 54 208

Online formulár : Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti v poisťovni Groupama Garancia

Presné inštrukcie ako nahlásiť poistnú udalosť nájdete tu:

Spôsobil som nehodu – Groupama


KOMUNÁLNA poisťovňa

Čísla na centrálny dispečing škôd Komunálnej poisťovne

pre SR: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 2 52 62 72 82.

Všetko potrebné pre nahlasovanie poistnej udalosti nájdete tu:

Spôsobil som nehodu – Komunálna


KOOPERATIVA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 0850 111 577

Inštrukcie pre nahlasovanie poistnej udalosti v poisťovni Koperativa:
Spôsobil som nehodu – KOOPERATIVA


Union poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  0850 111 211

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v poisťovni Union, čítajte tu:

Spôsobil som nehodu – Union


UNIQA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti :

Call Centrum UNIQA: 0850 111 400

Všetko čo potrebujete vedieť o nahlasovaní poistnej udalosti nájdete tu:

Spôsobil som nehodu – UNIQA


Wüstenrot poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 02 / 57 889 902

Čo robiť v prípade poistnej udalosti, podrobné inštrukcie nájdete tu:

Spôsobil som nehodu – Wüstenrot