Správa o nehode

  • Zdokumentujte poistnú udalosť
  • Ako postupovať pri dopravnej nehode
  • Ako vyplniť Správu o nehode
  • Stiahnite si tlačivo Správa o nehode

Stiahnuť tlačivo Správa o nehode
Stiahnuť tlačivo správa o nehode PZP

V prípade poistnej udalosti na vašom vozidle potrebujete túto udalosť zdokumentovať. Na tento účel slúži tlačivo správa o nehode. Každý motorista obdrží toto tlačivo od poisťovne, v ktorej uzavrel povinné zmluvné poistenie a je povinný ho mať vo vozidle stále k dispozícii. Toto tlačivo má medzinárodný formát.

Poistná udalosť

Niekoľko základných rád a inštrukcií, ktoré súvisia s poistnou udalosťou a správou o nehode.

  1. Ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený, škoda na majetku presiahla 3990 €, máte podozrenie, že u zúčastnených na dopravnej nehode bol prítomný alkohol alebo sa neviete dohodnúť, kto bol vinníkom nehody, je potrebné zavolať políciu.
  2. Vypĺňa sa jedna sada tlačív správy o nehode. Originál dostáva osoba, ktorá spôsobila poistnú udalosť, ktorý musí do 15 dní doručiť do poisťovne (v prípade poistnej udalosti v zahraničí stačí do 30 dní). Poškodený dostane kópiu správy o nehode.
  3. Správu o nehode dôsledne celú vyplňte, nezabudnite ani na nákres priebehu nehody. Poprípade môžete zaznamenať aj výpovede svedkov nehody pre prípad právnych problémov v budúcnosti pri likvidácii poistnej udalosti.