Spôsobili mi nehodu

 • Pri poistnej udalosti nie ste vinníkom
 • Ako postupovať pri poistnej udalosti
 • Tlačivá pre nahlasovanie poistnej udalosti
 • Ako sa prepláca škoda

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, ktorej nie ste vinníkom? Čítajte čo by ste mali vedieť a robiť, ak sa ocitnete v takejto situácii.

 1. Prvou, základnou vecou je presvedčiť sa, či pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu. Ak áno, volajte políciu a záchrannú službu. Políciu volajte aj vtedy, ak vznikla škoda na majetku, ktorá presahuje 3390 € alebo sa s ostatnými účastníkmi neviete dohodnúť, kto je vinníkom nehody.

  Dôležité čísla pri dopravnej nehode: Záchranná služba – 155, Polícia – 158, Požiarna a záchranná služba – 150, Integrovaný záchranný systém – 112

 2. Vyplnenie tlačiva Správa o nehode:

  Dôsledne vyplňte správu o nehode, toto tlačivo máte povinnosť mať so sebou v aute, má medzinárodný formát, preto ho využijete aj v prípade, že druhým účastníkom dopravnej nehody je príslušník cudzieho štátu. Vyplňte tie časti, ktoré sa vás týkajú, vinník nehody vyplní svoju časť formulára, je vhodné aj keď vyplníte nákres nehody. V prípade, že vinníkom je cudzinec, ten vypĺňa svoju časť formulára Správa o nehode v konkrétnom jazyku. Tlačivo obidve strany podpíšu a ako poškodený dostanete jednu kópiu tlačiva, originál musí škodca doručiť do svojej poisťovne do 15 dní (30 dní ak poistná udalosť vznikla v zahraničí) od vzniku poistnej udalosti.

 3. Nasleduje obhliadka vozidla a škôd technikom z danej poisťovne. Do výšky plnenia sa zarátava cena práce a cena náhradných dielov v nových cenách. Po likvidácii poistnej udalosti vám ako poškodenému poisťovňa vinníka dopravnej nehody preplatí poistné krytie. Rozlišujeme dva postupy, pri likvidácii poistnej udalosti a preplácaní škôd v závislosti od toho, či máte uzatvorené aj havarijné poistenie.

  1. V prípade, že máte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:

   Po prvé vznik poistnej udalosti oznámte poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Táto vám následne vyplatí poistné plnenie, z ktorého je odrátaná spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve. Poisťovňa škodcu vám prepláca z PZP len danú spoluúčasť. Tieto úkony by za vás mala vybaviť vaša havarijná poisťovňa.

  2. V prípade, že nemáte na vaše vozidlo uzavreté aj havarijné poistenie:

   Do poisťovne vinníka bezodkladne nahláste škodu resp. vyplňte hlásenie poistnej udalosti – telefonicky, cez online formulár, či písomne pomocou tlačív, ktoré môžete poslať poštou, faxom alebo emailom. Všetky tieto tlačivá a kontakty pre jednotlivé poisťovne nájdete nižšie na tejto stránke.

Čo ak mi spôsobilo nehodu vozidlo, ktoré nemá uzatvorené PZP

V tomto prípade sa musíte obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, kde poistnú udalosť môžete náhlásiť resp. sa informovať o možnostiach, využite nasledovný formulár
Oznámenie poškodeného

Kontakty pre nahlasovanie poistnej udalosti

Nasledovné kontakty, telefónne čísla, online formuláre a tlačivá využijete ak ste poškodenou stranou pri dopravnej nehode a potrebujete nahlásiť poistnú udalosť.


Allianz – Slovenská poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

- zo Slovenska: 0800 122 222

- zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Online formulár a materiály pre nahlasovanie poistnej udalosti:

Spôsobili mi nehodu – Allianz


AXA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  AXA linka: +421 2 2929 2929

Online sledovanie likvidácie poistnej udalosti:

Spôsobili mi nehodu – AXA


ČSOB poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

0850 311 312 (Telekom)

0912 611 612 (Telekom mobil)

0906 330 330 (Orange)

Všetko potrebné pre nahlasovanie poistnej udalosti na vozidle v ČSOB poisťovni:

Spôsobili mi nehodu – ČSOB


Generali Slovensko poisťovňa

Čísla pre nahlasovanie poistnej udalosti:

zo SR: 0850 111 117

zo zahraničia: +421 2 58 27 66 66

Postup a podrobné informácie pre nahlasovane poistnej udalosti v Generali Slovensko poisťovni:

Spôsobili mi nehodu – Generali


Groupama poisťovňa

Kontakty pre nahlasovanie poistnej udalosti

Call Centrum: +421 2 208 54 208

Online formulár : Formulár pre nahlásenie poistnej udalosti v poisťovni Groupama Garancia

Presné inštrukcie ako nahlásiť poistnú udalosť nájdete tu:

Spôsobili mi nehodu – Groupama Garancia


KOMUNÁLNA poisťovňa

Čísla na centrálny dispečing škôd Komunálnej poisťovne

pre SR: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 2 52 62 72 82.

Všetko potrebné pre nahlasovanie poistnej udalosti nájdete tu:

Spôsobili mi nehodu – Komunálna


KOOPERATIVA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 0850 111 577

Inštrukcie pre nahlasovanie poistnej udalosti v poisťovni Koperativa:
Spôsobili mi nehodu – Kooperativa


Union poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti:  0850 111 211

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v poisťovni Union, čítajte tu:

Spôsobili mi nehodu – Union


UNIQA poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti :

Call Centrum UNIQA: 0850 111 400

Všetko čo potrebujete vedieť o nahlasovaní poistnej udalosti nájdete tu:

Spôsobili mi nehodu – UNIQA


Wüstenrot poisťovňa

Číslo pre nahlasovanie poistnej udalosti: 02 / 57 889 902

Čo robiť v prípade poistnej udalosti, podrobné inštrukcie nájdete tu:

Spôsobili mi nehodu – Wüstenrot poisťovňa