Zrušenie PZP

  • Ako vypovedať PZP
  • Kedy zaniká PZP
  • Čítajte presné inštrukcie
  • Stiahnite si formulár pre výpoveď PZP

Výpoveď PZP zodpovednosti vozidla

Inštrukcie:
Otvoriť formulár výpoveď PZP

  1. Nájdite svoju poistnú zmluvu, či potvrdenie o PZP (bielu kartu). Zo zmluvy zistite, ktorým dňom končí aktuálne poistné obdobie (zvyčajne sa poistným obdobím rozumie 1 technický rok, napr. 2.4.2012-2.4.2013). Pozor, výpoveď musí byť podaná najneskôr 6 týždňov pred dátumom konca poistného obdobia a už doručená v poisťovni, dátum odoslania na pošte nehrá úlohu.
  2. Stiahnite si tento formulár na výpoveď PZP: Výpoveď poistnej zmluvy
  3. Vyplňte údaje a formulár vytlačte dvojmo.
  4. Vami vyplnený formulár o výpovedi PZP odošlite doporučene na adresu vašej aktuálne poisťovne, najneskôr 6 týždňov pre koncom aktuálneho poistného obdobia, ktoré ste našli vo vašej zmluve PZP. Následne by vám poisťovňa mala uznať výpoveď vašej zmluvy.
  5. Teraz si musíte uzavrieť nové zákonné poistenie, nájdite si najvýhodnejšiu cenu, kliknite sem: Online PZP