Zelená karta

  • Čo je Zelená karta
  • Kedy ju potrebujete
  • Ako funguje systém Zelenej karty
  • V ktorých štátoch platí Zelená karta

Zelená karta slúži ako potvrdenie o uzavretom PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí. Nezabudnite si ju preto vziať so sebou, ak cestujete autom do zahraničia. Zelenú kartu posiela poisťovňa poštou domov na vašu adresu zvyčajne do 1 mesiaca od uzavretia PZP.

Zelená karta má medzinárodný formát a ako hovorí názov, je vystavená na zelenom papieri. Podobne ako sa na území SR pri cestnej kontrole preukazujete bielou kartou, v zahraničí budú policajti od vás požadovať zelenú kartu. Podľa najnovších dohôd platných na celom území Európskej únie, je každé vozidlo s evidenčným číslom (ŠPZ) povinné mať uzatvorené poistenie.

Ako fungujte systém zelená karta?

Pod systémom zelenej karty sa dá rozumieť medzinárodná dohoda viacerých štátov a ich poisťovacích organizácii o krytí škôd na zdraví a majetku, ktoré boli zapríčinené osobami s bydliskom, resp. sídlom v inom štáte ako bydlisko, resp. sídlo poškodenej strany. Takýto systém je výhodný, pretože ako motoristi nemusíte uzatvárať poistku do konkrétneho štátu pri každej ceste, ale zelená karta zabezpečí poistné krytie automaticky vo všetkých štátoch, ktoré sú členmi systému zelenej karty. Do tohto systému patrí väčšina európskych krajín.

Každý členský štát má vytvorenú oficiálnu inštitúciu s názvom Kancelária zelenej karty, ktorá má na starosti všetky úkony súvisiace so zelenou kartou.

Tab.: zoznam členských štátov zelenej karty

Kód krajiny Členské štáty Systému zelenej karty Kód krajiny Členské štáty Systému zelenej karty
A Rakúsko IS Island
AL Albánsko L Luxembursko
AND Andorra LT Litva
B Belgicko LV Lotyšsko
BG Bulharsko M Malta
BIH Bosna a Hercegovina MA Maroko
BY Bielorusko MC Monako
CH Švajčiarsko MD Moldavsko
CY Cyprus MK Bývalá zväzová republika Macedónsko
CZ Česká Republika N Nórsko
D Nemecko NL Holandsko
DK Dánsko P Portugalsko
E Španielsko PL Poľsko
EST Estónsko RO Rumunsko
F Francúzsko RSM Republika San Marino
FIN Fínsko RUS Rusko
FL Lichtenštajnsko S Švédsko
GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska SRB Srbsko a Čierna Hora
GR Grécko SCV Vatikán
H Maďarsko SK Slovenská Republika
HR Chorvátsko SLO Slovinsko
I Taliansko TN Tunisko
IL Izrael TR Turecko
IR Irán UA Ukrajina
IRL Írsko