Asistenčné služby

  • Čo sú asistenčné služby
  • Sú štandardnou súčasťou PZP
  • Aké asistenčné služby dostanete ku PZP
  • Kontakty na asistenčné služby

Štandardnou súčasťou produktov PZP sú asistenčné služby. Každá poisťovňa na Slovensku vám poskytne mierne odlišné asistenčné služby, čo sa týka ich rozsahu a poistného krytia. Navyše je často možné doplatiť si rozšírené asistenčné služby. V poistných podmienkach je výška krytia jednotlivých služieb pevne stanovená.

Pod asistenčnými službami si najčastejšie môžete predstaviť nasledovné služby:

  • Privolanie cestnej služby, oprava vozidla na mieste v prípade nepojazdnosti následkom nehody alebo poruchy, odtiahnutie vozidla, prípadne náklady na úschovu vozidla
  • Pomoc pri defekte, nedostatku/zámene paliva, zabuchnutí/strate kľúčov
  • Náhradné ubytovanie, náklady na prepravu do miesta bydliska po nehode resp. poruche na automobile alebo pri jeho odcudzení.

Ako kontaktovať Asistenčné služby?

V prípade, že na vašom vozidle nastala porucha, stali ste sa účastníkom nehody alebo vám odcudzili automobil môžete zavolať na linku asistenčných služieb vašej poisťovne.

Nasleduje kontakt dôležitých kontaktov asistenčných služieb a informácie o rozsahu služieb poskytovaných jednotlivými poisťovňami. Kontakt na vašu asistenčnú službu by ste mali nájsť na asistenčnej karte, ktorá by mala byť medzi dokumentmi k PZP.


Asistenčné služby Allianz Slovenská poisťovňa

Allianz asistenčné služby
Tel. kontakt: +421 2 529 33 112 (Non-stop Allianz Assistance)

Detaily asistenčných služieb Allianz SP:

Asistenčné služby Allianz – Allianz Assistance


Asistenčné služby Axa poisťovňa

Asistenčné služby AXA poisťovňa
AXA infolinka: +421 2 2929 2929

Detaily asistenčných služieb AXA poisťovňa:

Asistenčné služby AXA


Asistenčné služby ČSOB poisťovňa

Asistenčné služby ČSOB poisťovňa
Linka asistenčných služieb:     +421 2 444 500 50

Detaily asistenčných služieb ČSOB poisťovňa:

Asistenčné služby ČSOB ASSISTANCE


Asistenčné služby Generali Slovensko poisťovňa

Asistenčné služby Generali Slovensko poisťovňa
pre Slovensko: 0800 121 122

zo zahraničia: + 421 2 58 57 22 66

email: technical@europ-assistance.cz

Detaily asistenčných služieb Generali Slovensko poisťovňa:
Asistenčné služby Generali Slovensko – EUROP ASSISTANCE


Asistenčné služby Groupama poisťovňa

Asistenčné služby Groupama poisťovňa
Asistenčná služba EuroCross
Telefónne číslo: +420 2/96 33 96 33
E-mail: eurocross@eurocross.cz


Asistenčné služby KOMUNÁLNA poisťovňa

Asistenčné služby KOMUNÁLNA poisťovňa
Tel. linka pre Slovensko: 18 118
Tel. linka pre Zahraničie: +421 2 6353 2236

Detaily asistenčných služieb KOMUNÁLNA  poisťovňa:

PZP GARANT: Asistenčné služby PZP GARANT – Global Assistance Slovakia

PZP EUROGARANT: Asistenčné služby EUROGARANT – Global Assistance Slovakia


Asistenčné služby KOOPERATIVA poisťovňa

Asistenčné služby KOOPERATIVA poisťovňa
NON-STOP telefonická linka

- pre SR: 18 118

- zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Detaily asistenčných služieb KOOPERATIVA  poisťovňa:

Asistenčné služby KOOPERATIVA poisťovňa – Global Assistance Slovakia


Asistenčné služby Union poisťovňa

Asistenčné služby Union poisťovňa
Tel. pre Slovensko:    0850 111 211

Tel. pre zahraničie:  +421 (2) 2081 1811

Detaily asistenčných služieb Union poisťovňa

Asistenčné služby Union poisťovňa – EuroCross Assistance


Asistenčné služby UNIQA poisťovňa

Asistenčné služby UNIQA poisťovňa
Tel. číslo: +421/2/ 582 52 188 (nonstop UNIQA ASSISTANCE)


Asistenčné služby Wüstenrot poisťovňa

Asistenčné služby Wustenrot poisťovňa
Tel. kontakt: +421 2 57 889 333

Detaily asistenčných služieb Wüstenrot poisťovňa

Asistenčné služby Wüstenrot